CBSE AFFILIATION NUMBER:  1930998 

Mother Language

தாய்மொழி தினத்தை முன்னிட்டு தொல்காப்பிய சிறுமிகள்(மஹிமா & மஹிதா), கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் Thiru. KRANTHI KUMAR PATI I.A.S., அவர்களிடம் ஆசிபெற்றனர்